Rådgivning

Vi har i tillegg til ordinære rutiner for en regnskapsfører, lagt opptil omfattende rådgivning:

  • Økonomisk rådgivning innen skatte- og avgiftsspørsmål.
  • Nyetableringer, samt omdannelse fra personlig selskap til aksjeselskap.
  • Budsjettering og oppfølging.
  • Likviditetsstyring.
  • Regnskapsanalyse, investeringsanalyse, verdivurdering.
  • Skatteplanlegging
  • Pensjonsplanlegging