Lønn

Vi er behjelpelig med periodisk lønnskjøring

  • Lønn med feriepenger
  • Skatt og arbeidsgiveravgift
  • Lønns- og trekkoppgaver
  • AFT/OTP
  • Arbeidsavtaler
  • Remittering/utbetaling
  • AA registrering