Tjenester

Regnskap

Forretningsregnskap:
Vi fører et komplett regnskap som er ájour etter lover og regler som tilpasses den enkelte kundes behov, og vi vektlegger individuelle løsninger. Vi samarbeider for å finne rasjonell ansvarsfordeling mellom kunde og regnskapskontor.

Les mer

Rådgivning

Vi har i tillegg til ordinære rutiner for en regnskapsfører, lagt opptil omfattende rådgivning: Økonomisk rådgivning innen skatte- og avgiftsspørsmål. Nyetableringer, samt omdannelse fra personlig sel...

Les mer

Lønn

Vi er behjelpelig med periodisk lønnskjøring Lønn med feriepenger Skatt og arbeidsgiveravgift Lønns- og trekkoppgaver AFT/OTP Arbeidsavtaler Remittering/utbetaling AA registrering

Les mer

Årsoppgjør

Vi utfører komplett årsavslutning med selvangivelse og alle ligningspapirer som ditt regnskap har behov for. Vi utfører også føring av selvangivelse for personlige næringsdrivende, som ikke er regnska...

Les mer

Tilleggstjenester

Betalingstjenester Enkeltoppdrag Brevskriving Vi har også god kontakt med dyktige revisorer og samarbeid med kredittselskap som bistår med inkasso og annen hjelp.

Les mer